управител, управител, последно обновил този профил на -0001-11-30
София, ул.Нишава 62, ж.к.Гоце Делчев, вх.А
И на още 1 адрес в: София - град